Trang nhất » Văn bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Về việc/Trích yếu Download
SỐ 01/SEQAP 15/01/2017

Yêu cầu báo cáo quyết toán vốn SEQAP năm 2016

Tải về
CV số 05/SEQAP 07/11/2016

Phê duyệt kế hoạch chi vốn kết dư hai quỹ năm 2016

Tải về
CV số /SEQAP 06/11/2016

CV phê duyệt nội dung chi KP kết dư hai quỹ đến 30/6/2016

Tải về
QĐ 3325 31/10/2016

Phân bổ kinh phí Chương trình SEQAP năm 2016

Tải về
CV số 06/SEQAP 25/09/2016

Triệu tập đại biểu dự HN tổng kết SEQAP cấp tỉnh

Tải về
Số 05/SEQAP 31/08/2016

Triệu tập Hội nghị tổng kết Chương trình SEQAP

Tải về
Số 04/CV-SEQAP 22/08/2016

Hướng dẫn sử dụng vốn kết dư Chương trình SEQAP năn học...

Tải về
Số 229/SEQAP 27/07/2016

Hướng dẫn sử dụng nguồn vốn kết dư của các quỹ SEQAP

Tải về
Số 06/SEQAP 25/07/2016

Báo cáo thông tin, số liệu để tổng kết Chương trình SEQAP

Tải về
BCSEQAP 2015 27/04/2016

Bao cao thưc hiên nguôn vôn seqap 2015

Tải về
QĐ số 418/SEQAP 30/03/2016

QĐ giao dự toán Chương trình SEQAP năm 2016

Tải về
CV số 01/SEQAP 28/02/2016

Báo cáo nguồn KP và sử dụng KP chương trình SEQAP năm 2015

Tải về
BC SEQAP HKI 03/01/2016

Các trương SEQAP báo cáo thực hiện KP theo mẫu gửi kèm.BC...

Tải về
QĐ 3013/SEQAP 03/01/2016

QĐ điều chỉnh vốn SEQAP năm 2015 (KP đào tạo hội thảo 00333)

Tải về
Số 19/SEQAP 03/01/2016

Thông báo nhận tiền tài liệu tập huấn các trường TH ngoài...

Tải về
Số 18/SEQAP 25/10/2015

CV triệu tập HN các trường ngoài SEQAP

Tải về
CV số 01/SEQAP 02/03/2015

Thông báo mời họp Hiệu trưởng và Kế toán các trường tiểu học...

Tải về
SỐ 01/SEQAP 08/02/2015

Về việc quyết toán vốn SEQAP năm 2014

Tải về
01/SEQAP 04/01/2015

Về việc thanh toán kinh phí tập huấn năm 2014 các trường...

Tải về
CV số 752/SEQAP 04/12/2014

Nhắc nhở nộp hồ sơ tập huấn SEQAP

Tải về
 

Chọn văn bản

Hoạt động

Đăng nhập

Bản quyền thuộc về Phòng Giáo dục và Đào tạo Bù Đăng
Địa chỉ: 168, Quốc lộ 14, khu phố Hoà Đồng - Đức Phong - Bù Đăng - Bình Phước. Email: vanphong@budang.edu.vn
Thiết kế bởi: Lê Thanh Dũng, điện thoại: 0979.717.848 , Email: thanhdung@budang.edu.vn