Sunday, 26/05/2019 - 20:06|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Phòng giáo dục và đào tạo huyện Bù Đăng
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
03/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hồ sơ gốc cấp bằng tốt nghiệp năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
31/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hồ sơ gốc cấp bằng tốt nghiệp năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
31/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Rà soát số liệu cập nhật phần mềm CSDL kỳ đầu năm 2018-2019
Ngày ban hành:
23/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực