Wednesday, 19/12/2018 - 18:46|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Phòng giáo dục và đào tạo huyện Bù Đăng
Văn bản liên quan
Triển khai ứng dụng CNTT theo Quyết định 177/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành:
08/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Công tác pháp chế năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
08/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định phê duyệt Kế hoạch KTrNB trường học năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
08/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tham gia tập huấn cấp tỉnh và tổ chức tập huấn cấp huyện phương pháp lồng ghép Giáo dục quốc phòng an ninh trong trường tiểu học
Ngày ban hành:
08/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực