Sunday, 26/05/2019 - 19:57|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Phòng giáo dục và đào tạo huyện Bù Đăng
Văn bản liên quan
Rà soát số liệu cập nhật phần mềm CSDL kỳ đầu năm 2018-2019
Ngày ban hành:
23/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Dự thảo báo cáo hoạt động quý III, phương hướng hoạt động quý IV năm 2018
Ngày ban hành:
18/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tiếp tục vận động đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài 2018
Ngày ban hành:
16/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch chấm điểm cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 2018
Ngày ban hành:
16/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực