Wednesday, 19/12/2018 - 18:10|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Phòng giáo dục và đào tạo huyện Bù Đăng
Văn bản liên quan
Lịch làm việc Tuần thứ 41 của Lãnh đạo, công chức, viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo (có điều chỉnh, bổ sung)
Ngày ban hành:
09/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai ứng dụng CNTT theo Quyết định 177/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành:
08/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch làm việc Tuần thứ 41 của Lãnh đạo, công chức, viên chức Phòng GD&ĐT (điều chỉnh)
Ngày ban hành:
08/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Công tác pháp chế năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
08/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực