Sunday, 26/05/2019 - 20:45|
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Phòng giáo dục và đào tạo huyện Bù Đăng
Văn bản liên quan
Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 5596/QĐ-BGDĐT ngày 24/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành:
04/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2018-2019 http://csdl.moet.gov.vn/huong-dan-trien-khai-bao-cao-thong-ke-giao-duc-ky-dau-nam-hoc-2018-2019-7.htm
Ngày ban hành:
04/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tập huấn, triển khai lại phần mềm Quản lý văn phòng điện tử năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
04/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chương trình công tác thư viện trường học cấp THCS,THPT năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
02/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực